จุดจอดพัก คิวรถสองแถว สะเมิง [แม่ริม -> สะเมิงใต้ ] (2428) *ขาออกเมือง*
สายที่ ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้าย ค่าโดยสาร (บาท)
2428 ตลาดวโรรสสะเมิง,บ้านบ่อแก้ว09.00, 10.25, 11.50, 13.15, 14.30, 16.0016.0090

  • TEL สหกรณ์นครเชียงใหม่เดินรถจำกัด 053-215-343
*อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่