คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก.)
 • สถานีขนส่งช้างเผือก ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 083-325-4965 ,095-450-8228
  • เปิดทุกวัน 06:30-18:00
 • https://www.facebook.com/รถเมล์เชียงใหม่-ลำพูน-246598492061565/...
 • คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก.)
 • #รถตู้ไปลำพูน #รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #พระธาตุหริภุญชัย
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8000100, 98.9867130   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  รถตู้โดยสาร เชียงใหม่-ลำพูน (ขาไป)

  ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้ายท่าคิวรถราคา
  เชียงใหม่ ลำพูน 6.30 (ออกทุกๆ 20 นาที) 18.10ขนส่งช้างเผือก30 บาท

  รถตู้โดยสาร ลำพูน-เชียงใหม่ (ขากลับ)

  ต้นทาง ปลายทาง เวลารถออกเที่ยวแรก เวลารถออกเทียวสุดท้ายท่าคิวรถราคา
  ลำพูน เชียงใหม่ 6.00 (ออกทุกๆ 20 นาที) 17.30อาเขตลำพูน / พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติลำพูน(หลังวัดหริภุญชัย)
  30 บาท

  *อ้างอิง บอร์ดประชาสัมพันธ์ขนส่งอาเขต 1 เชียงใหม่(ช้างเผือก) [DEC2020]


  *คิวรถบัสจากลำพูน คิวเริ่ม 6:00 คิวสุดท้าย 17:30
  ต้นทางจากลำพูนคิวสุดท้าย 17:30


กิจกรรม