ป้ายพักรถ สองแถว/รถบัส [ฝาง-ไชยปราการ-เชียงดาว--> เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)]

กิจกรรม