คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ลำพูน ] (181 ก-19)

#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ฝาง]

#รถไปเชียงดาว #รถไปไชยปราการ #รถไปฝาง

สถานีขนส่งช้างเผือก( อาเขต 1 )

#จอมทอง #ฝาง #เวียงกาหลง

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)

#รถบัสพร้าว #รถตู้พร้าว #รถไปพร้าว

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ลำพูน ] (181 ก.) *ขาออกเมือง*

#ไปลำพูน #คิวรถไปลำพูน #รถเล็กไปลำพูน

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> เปียงหลวง] (2315) [ดาวทองขนส่ง]

#รถตู้ไปเปียงหลวง #ไปเปียงหลวง #รถตู้รถไปเวียงแหง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> เวียงกาหลง-แม่ขะจาน-เวียงป่าเป้า] (2556)

#รถสองแถวเวียงกาหลง #รถสองแถวแม่ขะจาน #รถสองแถวเวียงป่าเป้า

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-แม่โจ้-แม่แฝก] #สายใหม่# *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> จอมทอง] (2553) *ขาออกเมือง*

#คิวรถแท่นคำ #พระธาตุศรีจอมทอง #ดอยอินทนนท์

รถบัส [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)->ฮอด-ดอยเต่า] (1232 ก.)

#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #กาดหลวงไปแม่ริม

คิวรถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> อมก๋อย-แม่ตื่น ] (1232 ก.)

#รถไปออมก๋อย #รถไปแม่ตื่น #รถตู้อมก๋อย

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สะเมิงใต้-บ้านบ่อแก้ว] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถสองแถวสะเมิง #รถสองแถวโป่งแยง #รถสองแถวไปสะเมิง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->ดอยสะเก็ด] *ขาออกเมือง*

#ดอยสะเก็ด #รถไปดอยสะเก็ด #สองแถวไปดอยสะเก็ด

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> พร้าว] (2201 ก.)

#รถไปพร้าว #รถไปวัดดอยแม่ปั๋ง #รถไปน้ำตกบัวตองน้ำพุเจ็ดสี

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> แม่ริม] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่ริม #สองแถวแม่ริม #สถานีช้างเผือกไปแม่ริม

รถตู้ เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก -ฮอด - ดอยเต่า] (1232)

#รถตู้ไปฮอด #รถตู้ไปดอยเต่า #รถตู้คิวช้างเผือก

รถบัส [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)->ดอยเต่า] (1232 ก.)

#รถไปดอยเต่า #รถบัสดอยเต่า #รถเมล์ไปดอยเต่า

คิวรถสี่ล้อแดง [ตลาดช้างเผือก ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> กัลยาณิวัฒนา(วัดจันทร์)] (2428)

#คิวบ้านวัดจันทร์ #สองแถววัดจันทร์ #รถไปกัลยาณิวัฒนา

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->สะเมิงใต้ ] (2428) *ขาออกเมือง*

#รถสองแถวสะเมิง #รถสองแถวโป่งแยง #รถสองแถวไปสะเมิง

รถตู้ [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ลำพูน] (181ก-19)

#รถตู้ลำพูน #รถไปลำพูน #รถตู้ไปลำพูน

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)

#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม

คิวรถตู้ [เชียงใหม่-ม่อนแจ่ม]

#รถตู้ไปม่อนแจ่ม #รถไปม่อนแจ่ม

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> หนองตอง] (2553) *ขาออกเมือง*

#ไปหนองตอง #อำเภอหางดง #สองแถวหนองตอง

คิววินมอเตอร์ไซค์ (อาเขตช้างเผือก)

#วินมอเตอร์ไซค์ #บริการมอเตอร์ส่ง

คิวรถสองแถว เชียงใหม่-กาดหลวง-ป่าซาง(ลำพูน)

#กาดหลวง-ป่าซาง #รถคิวป่าซาง #รถคิวลำพูน

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)--> สันป่ายาง] (2428)

#วัดหนองก๋าย #วัดพระบาทสี่รอย #รถไปสันป่ายาง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> บ่อสร้าง-แม่ก๊ะ-ดอยสะเก็ด] (2586)

#รถไปบ่อสร้าง #รถไปแม่ก๊ะ #สองแถวบ่อสร้าง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> สันกำแพง] *ขาออกเมือง*

#คิวรถสันกำแพง #สองแถวสันกำแพง #สันกำแพงไปเชียงใหม่

รถบัส/รถตู้ (เชียงใหม่[อาเขตช้างเผือก)-เปียงหลวง-เวียงแหง

#รถบัสเปียงหลวง #รถบัสเวียงแหง #รถตู้เวียงแหง

คิวรถแท็กซี่อาเขต แท็กซี่เชียงใหม่ (อาเขต 2)

#แท็กซี่เชียงใหม่ #แท็กซี่ #แท็กซี่เชียงใหม่อาเขต

คิววินมอเตอร์ไซค์ สีบานเย็น (อาเขต 2,3)

#วินมอเตอร์ไซค์ #มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

รถตู้ [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก) -> น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง]

#น้ำพุร้อนสันกำแพง #แม่ออน #รถตู้แม่กำปอง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> บ้านธิ] (658)

#รถสองแถว #บ้านธิ #รถไปลำพูนบ้านธิ

คิวรถสี่ล้อแดง [หน้าสวนสัตว์ -->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #คิวภูพิงค์

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง) -> ป่าป้อง-แม่โป่ง-น้ำพุร้อน] (2552)

#รถไปป่าป้อง #รถไปน้ำพุร้อน #รถไปดอยสะเก็ด

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)

#คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> เขื่อนแม่กวง] (2552) *ขาออกเมือง*

#เขื่อนแม่กวง #รถสองแถวไปแม่กวง #สองแถวไปแม่กวง

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#รถตู้ขนส่งมวลชนมช #สถานีรถไฟฟ้ามช #สถานีรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คิวรถตู้[BTTS] [เชียงใหม่(อาเขตช้างเผือก)-> บ้านถวาย ]

#คิวรถบ้านถวาย #รถตู้แอร์ #รถไปสนามบิน