รถสองแถว [กาดหลวง >> บ่อหิน-สันปูเลย-ท่ารั้ว] (2552)

#ไปบ่อหิน #ไปสันปูเลย #ไปท่ารั้ว

คิวรถสองแถวสี่ล้อแดง [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> รอบตัวเมือง] (52046)

#รถสองแถว #รถแดงรอบเมืองเชียงใหม่ #รถสี่ล้อแดง

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-ร่มหลวง-ทุ่งข้าวตอก] *ขาออกเมือง*

#รถไปแม่โจ้ #รถไปป่าเหมือด #รถไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)

#รถไปแท่นคำ #รถไปทุ่งเสี้ยว #รถสองแถวไปทุ่งเสี้ยว

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> มะขามหลวง]

#รถสองแถวหางดง #รถสองแถวสันป่าตอง #รถสองแถวมะขามหลวง

โครงการ Visit CMU ต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ

#รถนำเที่ยว #รถนำเที่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คิวรถสี่ล้อแดง [เชิงดอยสุเทพ ->ดอยสุเทพ-ดอยปุย]

#คิวดอยปุย #คิวดอยสุเทพ #รถไปพิงค์

  รถบัส เชียงใหม่ [อาเขตช้างเผือก - พร้าว (เหนือ)] (1231)

#อาเขตช้างเผือก #รถสองแถว #รถบัส

คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> หนองไคร้] (2587)

#รถสองแถว #หนองไคร้ #สองแถวไปหนองไคร้