สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
 • ใกล้สนามบินเชียงใหม่ เลขที่ 71 หมู่ที่ 3 ถนนมหิดล [1141] ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 1178 ,053-201-755 ,092-354-0039
  • จันทร์-ศุกร์ 06:30-18:00
 • http://www.chiangmaiimm.com...
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สนามบินเชียงใหม่ )
 • #สนง.ตรวจคนเข้าเมือง #ต่อวีซ่า #วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย #วีซ่าเกษียณอายุ #รับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน #90 #วัน #วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว #ขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7710666, 98.9714329   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  *ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 16.00 น. ตม.จว.เชียงใหม่ เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

  สำนักงานบริการครบวงจร

  1 ขออยู่ต่อกรณี เพื่อการท่องเที่ยว
  2 ขออยู่ต่อกรณี ใช้ชีวิตบั้นปลาย
  3 ขออยู่ต่อกรณี เพื่อการทรักษาพยาบาล
  4 ขออยู่ต่อกรณี การศึกษานอกระบบ
  5 ขออยู่ต่อกรณี มูลนิธิ, อาสาสมัคร 1 ปี
  6 การแจ้าอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว
  7 การขออนุญาติเดินทางกลับเข้ามาในอาณาจักรอีก

  ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรต่อไป

  เหตุผลของการยื่นคำร้อง เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง
  1.กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย, เพื่อรับการรักษาพยาบาล, การศึกษานอกระบบ, มูลนิธิอาสาสมัคร 1 ปี เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 20 - 30 นาที
  2.กรณีเพื่อการท่องเที่ยว เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 3 - 5 นาที
  3.การแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 3 นาที
  4.การขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก เวลาที่ใช้ต่อ 1 คำร้อง 15 นาที

  เหตุผลการยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ประกอบด้วย

  1 กรณีเพื่อการท่องเที่ยว
  2 กรณีเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย
  3 กรณีเพื่อการทรักษาพยาบาล
  4 กรณีการศึกษานอกระบบ
  5 กรณีมูลนิธิอาสาสมัคร 1 ปี
  6 กรณีการขออนุญาตเพื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
  7 กรณีการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน
  8 กรณีการแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยสำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคหะสถาน
  9 กรณีการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัย กรณีเดินทางไปพำนักอาศัยอยู่ต่างจังหวัด เป็นระยะเวลาเกินกว่า 24 ชั่วโมง


กิจกรรม