อิงใจคลินิกจิตเวช

    รักษาและให้คำปรึกษาอาการเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล แพนิค ไบโพล่า โรคจิตเภท ติดยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาคู่สมรส ลดน้ำหนัก รวมถึงโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ
  • CALL CENTER : 12345678
  • TEL. : +66-82-427-0643
  • WWW : ingjaiclinic.com
  • LINE : @ingjaiclinic
  • FACEBOOK : ingjaiclinic
  • Email : ingjaiclinic@gmail.com
  • WhatsApp: +66-84-378-5074
  • Skype ID:  dr_ngamwong
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์งามวงศ์ จรัสอุไรสิน
จิตแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
Dr. Ngamwong Jarusuraisin, MD.
Psychiatrist and Family Physician

รักษาและให้คำปรึกษาอาการเครียด ซึมเศร้า นอนไม่หลับ วิตกกังวล แพนิค ไบโพล่า โรคจิตเภท ติดยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาคู่สมรส ลดน้ำหนัก รวมถึงโรคทั่วไป ตรวจสุขภาพ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่