ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)

ห้วยแก้วคลินิก (อยู่ในศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่) 66/1 สุขเกษมซอย 3 หลัง โรงพยาบาลลานนา ป่าตัน เมือง เชียงใหม่ โทร 053-223060 จันทร์-ศุกร์ : 17:00-20:00, อาทิตย์ 9:00-16:00 . รศ.ว่าที่ รอ.นพ.ไพรัตน์ พฤกษชาติคุณ สาขาจิตเวชศาสตร์ และ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ศ.พญ.จุฬาภรณ์ พฤกษชาตอคุณ สาขาโรคผิวหนังเด็ก

ที่มาchiangmaifamilycenter

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่