คลินิกหมอกิตติวรรณ

#เครียด #นอนไม่หลับ #จิตประสาท

สวนดอกโพลีคลีนิค (ราชเชียงแสน)

#กุมารเวช #จิตเวช #รักษาโรคตา

อิงใจคลินิกจิตเวช

#ไบโพล่า #ให้คำปรึกษาอาการเครียด #ซึมเศร้า

หมอจรูญ คลีนิค

#จิตแพทย์ #สารเสพติด #โรคทั่วไป

โรงพยาบาลสวนปรุง

#โรงพยาบาลรัฐบาล #รักษาทั่วไป #จิตเวช

ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)

#เวชศาสตร์ครอบครัว #โรคผิวหนัง #สูติ

ภาณุการแพทย์ (จิตเวช)

#จิตเวช #อดเหล้า #เลิกสารเสพติด

พิงค์พยอมโพลีคลินิค

#เครียด #นอนไม่หลับ #บำบัดยาเสพติด

คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#โรคทางจิตเวช #ความผิดปกติของจิตใจ #โรคแพนิก

ใจดี คลินิก เวชกรรม คลินิกสุขภาพใจ

#รักษาโรคจิตเวช #โรคจิตเวชผู้ใหญ่ #โรคซึมเคร้า

คลินิกหมอพายุพล

#จิตเวช #นักสร้างกำลังใจ #โรคซึมเศร้า

ณรงค์ เบญจลักษณ์ คลินิก

#คลินิกจิตเวช #รักษาโรคเครียด #นอนไม่หลับ

บ้านแจ่มใสคลินิกเวชกรรม(หมอชุตินาภ)

#หมอชุตินาภ #หมอโภคิน #ออทิสติก

บ้านหมออัญ

#รักษาทั่วไป #จิตเวช #ปรึกษาสุขภาพจิต

นนทรมย์ คลินิค

#จิตเวช #เจริญราษฏร์คลินิก #ศรีสุรภานนท์

วิภาวีคลินิก

#วิตกกังวล #จิตประสาท #สมาธิสั้น

เชียงใหม่ นูโร ฟีดแบ๊ค เซ็นเตอร์

#สมาธิสั้น #ออทิสติก #ซึมเศร้า

เติมใจคลินิก จิตเวชเด็กวัยรุ่น

#จิตเวชเด็ก #จิตเวชวัยรุ่น #ซึมเคร้า

หมอเอฬิกา หมอรเณศ คลินิกเฉพาะทาง

#กระดูกและข้อ #จิตเวช #สุขภาพจิตวัยรุ่น