คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

#คลินิกประกันสังคม #คลินิกโรคจากการทำงาน #ตรวจสุขภาพข้าราชการ

ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่)

#จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก #จ่ายห้อง

โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #คลินิกเด็ก #คลินิกตา

ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

#เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ #โรคผู้สูงอายุ #อายุรศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาล

บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )

#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก

ห้องตรวจจักษุ เบอร์ 7 [ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์]

#คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา

ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์

#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร

ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)

#จิตเวช #ตรวจสุขภาพจิต #คลินิกเมธาโดน

ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)

#สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์

ห้องตรวจนอกเวลาราชการ 110 (ตรวจโรคทั่วไป) [ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์]

#คลินิกเด็กนอกเวลา #ห้องตรวจนอกเวลา #ห้องตรวจกุมารนอกเวลาราชการ

อาคารผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ

#OPDศรีพัฒน์ #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก

ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ [อาคารบุญสมมาร์ติน]

#ตรวจกระดูก #ตรวจข้อ #ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิกไผ่ล้อม)

#ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คลินิคไผ่ล้อม #คลินิกตรวจโรคทั่วไปนักศึกษามช

อาคารสุจิณโณ

#อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก

ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]

#ตรวจโรคหูคอจมูก #คลินิกโสตประสาท #คลินิกโรคเฉพาะทางหู

อาคารบุญสมมาร์ติน (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(รพ.สวนดอก))

#อาคารบุญสมมาร์ติน #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก

อาคารเฉลิมพระบารมี (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(รพ.สวนดอก))

#อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว) [ชั้น 5 อาคารศรีพัฒน์]

#ตรวจหลังคลอด #วางแผนครอบครัว #คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#จองห้องพิเศษ #ห้องพิเศษสวนดอก #ศูนย์ศรีพัฒน์

ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)

#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์

เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)

#เวชระเบียนผู้ป่วยนอก #คัดกรองผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจเบอร์ 26(พิเศษอายุกรรม 3) (ชั้น 10อาคารศรีพัฒน์ )

#อายุรกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนัง #มะเร็งทั่วไป #โรคไตวาย

อาคารตะวัน กังวานพงศ์

#อาคารตะวัน #กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน

#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ )

#อาคารเฉลิมพระเกียรติ #ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ห้องตรวจเบอร์ 20 ตึกเหลือง (เวชศาสตร์ฟื้นฟู) โรงพยาบาลสวนดอก

#เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป #โรคของโครงร่างและกล้ามเนื้อ #โรคบาดเจ็บไขสันหลัง

คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#โรคเกี่ยวกับดวงตา #โรคตา #จักษุแพทย์

ห้องตรวจเบอร์ 8, 9(อายุกรรมทั่วไป)

#อายุกรรมทั่วไป #โรคระบบประสาท #โรคหัวใจ

ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉุกเฉิน ER (โรงพยาบาลมหาราช สวนดอก)

#ศูนย์อุบัติเหตุ #ห้องฉุกเฉิน #อุบัติเหตุ

ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)

#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก #ศูนย์ประสานสิทธิ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก [ ตึก สุจิณโณ]

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #สอบถามสวนดอก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์สวนดอก

คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#รักษาปัญหาทางด้านผิวหน้า #ผิวพรรณ #คลินิกความงาม

ห้องตรวจพิเศษ (นอกเวลาราชการ) (เบอร์ 110) [ตึกบุญสมมาติน]

#ห้องตรวจนอกเวลาราชการ #ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการ

คลินิกสูตินารีเวช [ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ]

#รักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม #บริการสุภาพสตรี #ผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรี

ห้องเจาะเลือด (ห้องเบอร์ 11 ) [อาคารตะวัน กังวานพงศ์]

#ห้องเจาะเลือดสวนดอก #ห้องเจาะเลือดโรงพยาบาลมหาราช

ห้องตรวจเบอร์ 101(ศัลยกรรม) [ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี]

#ศัลยกรรม #คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร #คลินิกศัลยกรรมโรคตับถุงน้ำดี

ห้องตรวจ ศูนย์สุขภาพสวนดอก (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)

#ศูนย์สุขภาพสวนดอก #ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ห้องตรวจเบอร์ 28 เด็กป่วยทั่วไป (หน่วยตรวจกุมาร) [ชั้น 6 อาคารศรีพัฒน์]

#คลินิกเด็กป่วยทั่วไป #ห้องตรวจเด็กป่วยสวนดอก #ตรวจเด็กป่วยโรงพยาบาลมหาราช

ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม) (ชั้น 9อาคารศรีพัฒน์ )

#พิเศษอายุกรรม #อายุกรรม #โรคต่อมไร้ท่อ

ห้องทำแผล (เฉลิมพระบารมี)

#ทำแผล #ตัดไหม #ล้างแผล

ตึกสงฆ์อาพาธ

#สงฆ์อาพาธ #คลินิกสงฆ์อาพาธ

ห้องการเงิน เบอร์ 2 (ตึกเฉลิมพระบารมี)

#การเงินสวนดอก #ชำระเงิน #จ่ายเงินสวนดอก

กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)

#รักษาพยาบาลเด็ก #โรคเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์

คลินิกกระดูกและข้อ (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#โรคกระดูกสันหลัง #โรคเนื้องอก #มะเร็งกระดูก

ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)

#คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ #คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก

#เบิกตรง #ลงทะเบียนเบิกตรง #เบิกตรงข้าราชการ

คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#โรคทางจิตเวช #ความผิดปกติของจิตใจ #โรคแพนิก

คลินิกสุขภาพเด็กดี (ศูนย์ศรีพัฒน์)

#คลินิกสุขภาพเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก

ห้องตรวจเบอร์ 22 (พิเศษอายุกรรม 2) [ชั้น 11 อาคารศรีพัฒน์]

#อายุรกรรมเฉพาะทาง #ระบบทางเดินหายใจ #มะเร็งทรวงอก

อาคารติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่

#อาคารติดเชื้อ #อาคารโรคอุบัติใหม่

หน่วยรักษาศพ

#หน่วยรักษาศพ #ศพ

ศูนย์อาหาร ฟู๊ดคอร์ท (ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี)

#ศูนย์อาหาร #ฟู้ดคอร์ท #ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสวน