คลินิกหมอกิตติวรรณ
คลินิกหมอกิตติวรรณ
#เครียด #นอนไม่หลับ #จิตประสาท
สวนดอกโพลีคลีนิค (ราชเชียงแสน)
สวนดอกโพลีคลีนิค (ราชเชียงแสน)
#กุมารเวช #จิตเวช #รักษาโรคตา
อิงใจคลินิกจิตเวช
อิงใจคลินิกจิตเวช
#ไบโพล่า #ให้คำปรึกษาอาการเครียด #ซึมเศร้า
โรงพยาบาลสวนปรุง
โรงพยาบาลสวนปรุง
#โรงพยาบาลรัฐบาล #รักษาทั่วไป #จิตเวช
หมอจรูญ คลีนิค
หมอจรูญ คลีนิค
#จิตแพทย์ #สารเสพติด #โรคทั่วไป
ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)
ห้วยแก้วคลินิก (ศูนย์ครอบครัวเชียงใหม่)
#เวชศาสตร์ครอบครัว #โรคผิวหนัง #สูติ
ภาณุการแพทย์ (จิตเวช)
ภาณุการแพทย์ (จิตเวช)
#จิตเวช #อดเหล้า #เลิกสารเสพติด
พิงค์พยอมโพลีคลินิค
พิงค์พยอมโพลีคลินิค
#เครียด #นอนไม่หลับ #บำบัดยาเสพติด
ใจดี คลินิก
ใจดี คลินิก
#รักษาโรคทั่วไป #รักษาโรคจิตเวช #จิตเวชเด็ก
คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคทางจิตเวช #ความผิดปกติของจิตใจ #โรคแพนิก
คลินิกหมอพายุพล
คลินิกหมอพายุพล
#จิตเวช #นักสร้างกำลังใจ #โรคซึมเศร้า
ณรงค์ เบญจลักษณ์ คลินิก
ณรงค์ เบญจลักษณ์ คลินิก
#คลินิกจิตเวช #รักษาโรคเครียด #นอนไม่หลับ
บ้านแจ่มใสคลินิกเวชกรรม(หมอชุตินาภ)
บ้านแจ่มใสคลินิกเวชกรรม(หมอชุตินาภ)
#หมอชุตินาภ #หมอโภคิน #ออทิสติก
นนทรมย์ คลินิค
นนทรมย์ คลินิค
#จิตเวช #เจริญราษฏร์คลินิก #ศรีสุรภานนท์
วิภาวีคลินิก
วิภาวีคลินิก
#วิตกกังวล #จิตประสาท #สมาธิสั้น
เชียงใหม่ นูโร ฟีดแบ๊ค เซ็นเตอร์
เชียงใหม่ นูโร ฟีดแบ๊ค เซ็นเตอร์
#สมาธิสั้น #ออทิสติก #ซึมเศร้า
หมอเอฬิกา หมอรเณศ คลินิกเฉพาะทาง
หมอเอฬิกา หมอรเณศ คลินิกเฉพาะทาง
#กระดูกและข้อ #จิตเวช #สุขภาพจิตวัยรุ่น
เติมใจคลินิก จิตเวชเด็กวัยรุ่น
เติมใจคลินิก จิตเวชเด็กวัยรุ่น
#จิตเวชเด็ก #จิตเวชวัยรุ่น #ซึมเคร้า