คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)

    ให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาโรคทางจิตเวช คือ ความผิดปกติของจิตใจ พฤติกรรม อารมณ์ และบุคลิกภาพ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำงาน การเรียน และการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่น เช่น โรคแพนิก โรคซึมเศร้า โรควิติกกังวล ไบโพลาร์ ฯลฯ

ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่