ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์
ศูนย์ศรีพัฒน์ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) อาคารศรีพัฒน์
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
อาคารผู้ป่วยนอก OPD  ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
อาคารผู้ป่วยนอก OPD ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
#OPDศรีพัฒน์ #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#จองห้องพิเศษ #ห้องพิเศษสวนดอก #ศูนย์ศรีพัฒน์
คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกจักษุ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคเกี่ยวกับดวงตา #โรคตา #จักษุแพทย์
คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกผิวหนังและผิวพรรณความงาม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#รักษาปัญหาทางด้านผิวหน้า #ผิวพรรณ #คลินิกความงาม
คลินิกสูตินารีเวช [ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ]
คลินิกสูตินารีเวช [ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ]
#รักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม #บริการสุภาพสตรี #ผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรี
คลินิกกระดูกและข้อ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกกระดูกและข้อ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคกระดูกสันหลัง #โรคเนื้องอก #มะเร็งกระดูก
คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกจิตเวช (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคทางจิตเวช #ความผิดปกติของจิตใจ #โรคแพนิก
กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)
กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)
#รักษาพยาบาลเด็ก #โรคเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์
คลินิกสุขภาพเด็กดี (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกสุขภาพเด็กดี (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#คลินิกสุขภาพเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก
ศูนย์โรคหัวใจ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
ศูนย์โรคหัวใจ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#ความดันโลหิตสูง #โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด #ลิ้นหัวใจรั่ว
คลินิกตรวจสุขภาพ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกตรวจสุขภาพ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#ตรวจสุขภาพ #เฝ้าระวังการเกิดโรค #ศูนย์ศรีพัฒน์
คลินิกบริการส่วนหน้า (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกบริการส่วนหน้า (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคทางเดินหายใจ #บริการเจาะเลือดก่อนพบแพทย์
ศูนย์เวลเนส (ศูนย์ศรีพัฒน์)
ศูนย์เวลเนส (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#ผิวพรรณและชะลอวัย #เวชศาสตร์ชะลอวัยฟื้นฟูสุขภาพ #ศูนย์ศรีพัฒน์
แผนกบริการรังสี (ศูนย์ศรีพัฒน์)
แผนกบริการรังสี (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#ถ่ายภาพรังสี #เอกซเรย์ระบบดิจิตอล
โรคไต (ศูนย์ศรีพัฒน์)
โรคไต (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคไตวายเฉียบพลัน #ไตเรื้อรัง #ไตเสื่อม
ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
ศูนย์วัคซีนภาคเหนือ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#วัคซีนสำหรับเด็ก #วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่ #วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ
โรคมะเร็ง (ศูนย์ศรีพัฒน์)
โรคมะเร็ง (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคมะเร็ง #รักษาด้วยการผ่าตัด #รังสีรักษา
คลินิกไตเทียม ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ)
คลินิกไตเทียม ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 4 อาคารศรีพัฒน์ฯ)
#ให้บริการฟอกไต #เครื่องไตเทียม #ศูนย์ศรีพัฒน์
คลินิกโรคอ้วน (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกโรคอ้วน (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคอ้วน #นักกำหนดอาหาร #ศูนย์ศรีพัฒน์
คลินิกศัลยกรรม  (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกศัลยกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#รักษาและผ่าตัด #ประสาทศัลยศาสตร์ #ศัลยศาสตร์ตกแต่งศัลยศาสตร์หลอดเลือด
คลินิก อายุรกรรม  (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิก อายุรกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#อายุรกรรมทั่วไป #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก
คลินิกทันตกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกทันตกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#ทำฟัน #ขูดหินปูน #อุดฟัน
คลินิกระงับปวด (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกระงับปวด (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#หัตถการบำบัดความปวด #สาเหตุของอาการปวด #ศูนย์ศรีพัฒน์
โรคเลือด (ศูนย์ศรีพัฒน์)
โรคเลือด (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคเลือด #โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว #ธาลัสซีเมีย
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#ฝังเข็ม #กายภาพบำบัด #ความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ
คลินิกอาชีวเวชกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกอาชีวเวชกรรม (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#บริการด้านอาชีวอนามัย #การประเมินความเสี่ยงสุขภาพในการทำงาน #วัคซีนในสถานประกอบการ
คลินิกท่องเที่ยว (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกท่องเที่ยว (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#บริการวัคซีน #ใบรับรองวัคซีน #วัคซีนท่องเที่ยว