กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)
 • ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-936-905 ,053-936-900 ,053-936-901
  • เปิดทุกวัน 08:00-20:00
 • https://sriphat.med.cmu.ac.th/th/service/detail/11...
 • กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)
  กุมารเวช คลินิก ศูนย์ศรีพัฒน์ (ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์)
 • #รักษาพยาบาลเด็ก #โรคเด็ก #ศูนย์ศรีพัฒน์ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาลมหาราช
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7894821, 98.9752248   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


   คลินิกกุมารเวช ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ บริการตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยโรค และรวมถึงการดูแล รักษาพยาบาลเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 15 ปี จนถึงโรคที่มีอาการหนักซึ่งจะต้องได้รับการรักษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยการทำงานร่วมกันของทีมกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการตามมาตรฐานวิชาชีพ บริการให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดูแลเด็กเพื่อให้บุตรหลานของท่านได้รับการรักษาที่ถูกต้องอย่างทันท่วงที


         นอกจากทีมกุมารแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่พร้อมให้บริการอย่างอบอุ่น และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยแล้ว เรายังใส่ใจในสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย โดยการแยกบริเวณอย่างชัดเจนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คลินิกสุขภาพเด็ก สำหรับการตรวจสุขภาพเด็กโดยทั่วไป และคลินิกกุมารเวช สำหรับเด็กที่มีอาการป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคไปสู่เด็กคนอื่น โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ของคลินิกกุมารเวชคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด


  ที่มา Sriphat Medical Center | (cmu.ac.th)


กิจกรรม