หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)
 • เขตโรงพยาบาลสวนดอก ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-946076-7 ,053-946-079 ,053-22-0033
 • http://portal.nurse.cmu.ac.th/dormcmu/SitePages...
 • หอพักนักศึกษาพยาบาล 1 (คณะพยาบาลศาสตร์ มช.)
 • #หอพักพยาบาล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7908460, 98.9752890   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  หอพักนักศึกษาในกำกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หอพักนักศึกษาเป็นหอพักนักศึกษาหญิง  การบริหารงานในลักษณะของหน่วยงานอิสระในกำกับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้มีความคล่องตัว  สามารถพึ่งพาตนเองได้      

  วัตถุประสงค์                          

  เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่นักศึกษาในด้านที่พักอาศัยที่ให้ความพร้อมมากกว่าหอพักเอกชนทั่วไป ในด้านของการกำกับดูแล และให้นักศึกษาผู้พักมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างวินัยและคุณภาพในการดำรงชีวิต ที่จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา โดยเป็นองค์กรอิสระที่อยู่ในกำกับของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่บริหารงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม มีความโปร่งใส มีเป้าหมายและพึ่งพาตนเองได้

  หอพักนักศึกษาในกำกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  เลขที่ 110/410 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  โทรศัพท์ 053-946076-7, 053-946079, 053-220033
  โทรสาร 053-220036

  ที่มา nurse.cmu.ac.th


กิจกรรม