หอพักนักศึกษาหญิง 5 (เฮือนพวงคราม) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 3 (เฮือนทองกวาว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 10 [หอพัก 40 ปี] @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพัก40ปี #หอพักมช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาแพทย์ 7

#หอพักนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักนักศึกษาแพทย์มช

หอพักนักศึกษาหญิง 4 (เฮือนฝ้ายคำ) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #เฮือนฝ้ายคำ #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาชาย 6 (เฮือนจามจุรี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 2 (เฮือนลีลาวดี) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

หอพักนักศึกษาหญิง อาคาร 8 (เฮือนดอกแก้ว) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#เฮือนดอกแก้ว #หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาหญิง 1 (เฮือนพวงแสด) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#เฮือนพวงแสด #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

หอพักนักศึกษาชาย 7 (เฮือนชงโค) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาชาย 1 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาชาย 3 (เฮือนซอมพอหลวง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 6 (เฮือนเอื้องผึ้ง) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #เฮือนเอื้องผึ้ง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักนักศึกษาหญิง 7 (เฮือนบัวระวงส์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช #หอพักหญิงของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 11 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

หอพักนักศึกษาชาย 4 (เฮือนอินทนิล) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาชาย 5 (เฮือนกัลปพฤกษ์) @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช

หอพักนักศึกษาหญิง 12 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักหญิง #หอพักหญิงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักหญิงมช

หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)

#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์

หอพักนักศึกษาชาย 2 @มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#หอพักชายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #หอพักชายมช #หอพักชายของมช