คณะเทคนิคการแพทย์
 • เขตโรงพยาบาลสวนดอก ถนนอินทวโรรส ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-945-063
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://www.ams.cmu.ac.th...
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • #เทคนิคการแพทย์
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7897870, 98.9757610   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (ปิดเทอมและภาคฤดูร้อน) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
  วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
  จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 18.30 น. จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
  เสาร์ (อาทิตย) 10.00 - 18.00 น. (ปิดบริการ) เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

กิจกรรม