สำนักทะเบียนและประเมินผล
บริการ เบอร์โทร / ลิงค์
CALL CENTER  เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ (8.30am – 4.30pm) 05394-8901
FAX 66-5389-2212
Website reg.cmu.ac.th/web/th
Facebook RegCMU
Twittertwitter.com/RegCmu
Download ดาวน์โหลดคู่มือ / แบบฟอร์ม / ปฏิทินประจำปี
EMAIL contact@reg.cmu.ac.th
PDF download หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสํานักทะเบียนและประมวลผล
ระบบลงทะเบียนreg.cmu.ac.th/regist
ระบบค้นหาข้อมูล นักศึกษาreg.cmu.ac.th/reg-stdsearch
ระบบดูผลเกรดและผลการศึกษาreg.cmu.ac.th/reg-portal
แจ้งข้อมูลร้องเรียนdocs.google.com/forms
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่