สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้องสมุด

ห้องสมุดกลาง เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (ปิดเทอม) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
จันทร์-ศุกร์ 08.00 - 21.00 น. จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เสาร์-อาทิตย์ 10.00 น. - 18.00 น. เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่