คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
 • ถนนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-222-180
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • http://www.science.cmu.ac.th...
 • คณะวิทยาศาสตร์ (SCB2)
 • #วิทยาศาสตร์ #คณะวิทยาศาสตร์ #scb2
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8013260, 98.9561300   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

  ภาควิชา 

  • ภาควิชาเคมี 053 943341-5  ต่อ 101-102
  • ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 053 943401-2  ต่อ 101
  • ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ 053 943367
  • ภาควิชาคณิตศาสตร์ 053 943325, 053 943327-9  ต่อ 103-4
  • ภาควิชาสถิติ 053 943381-4 ต่อ 11-13
  • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 053 943409, 053 943412, 053 943447 ต่อ 101,105
  • ภาควิชาชีววิทยา 053 943433, 053 943346, 053 943350  ต่อ 1907,1902,1102
  • ภาควิชาธรณีวิทยา 053 943417-8 ต่อ 1160-1164

   ศูนย์ 

  • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.) 053 943397, 053 941970-2
  • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 053-943479
  • ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์  053 941915
  • ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 053 941451-3

   สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ 

  • เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ 053 943456
  • หัวหน้างานบริหารทั่วไป 053 943308
  • หน่วยธุรการกลาง 053 943309, 053 941979
  • เลขานุการผู้บริหาร 053 943301
  • ประชาสัมพันธ์ 053 943318
  • หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล 053 943310, 053 943458

  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

  หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 053 943423

  งานการเงินการคลังและพัสดุ 

  หน่วยงานอื่นๆ 

  • ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค 053 942468
  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 053 942651-4
  • สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม 053 943417-8 ต่อ 3451
  • โครงการ วมว. มช.  053 941913-4
  • งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 053 943315-6, 053 943463-4

  • หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  053 943320, 053 943466, 053 941990
  • หน่วยพิมพ์เอกสาร 053 943317, 053 943465

   • ห้องสมุด 053 943319, 053 943394
   • วารสาร Chiang Mai Journal of Science  053 941920
   • งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 053 943322, 053 943467

   ฝ่าย ห้องสมุดและสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เวลาทำการ (เปิดเทอม) เวลาทำการ (1 เดือนก่อนสอบ) เวลาทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
   วัน เวลา วัน เวลา วัน เวลา
   จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ
   เสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ เสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ

  กิจกรรม