ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. (เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต)

- วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ 10.30 น. - เฉพาะวันที่ 1 และ วันที่ 28 ถึงสิ้นเดือน ปิดทำการ 20.00 น.

บริการ ติดต่อ
เบอร์โทร Callcenter 02-645-9000
tel.(เซ็นทรัลพลาซา ) 053-903-767
FAX
053-903-768
Web site www.ghbank.co.th
Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Twitter ธนาคารอาคารสงเคราะห์
Line @ghbank
โทรจากต่างประเทศ +662-299-1558
Apps
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่