ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (สาขาเชียงใหม่)

บริการ เบอร์โทร / ลิงค์
KKP Contact Center 02-165-5555
KK Biz Contact Center
02-165-5599
KK Asset Contact Center 02-165-5577
SWIFT CODE/BIC KKPBTHBK
Website kiatnakin.co.th
TwitterKiatnakinBank
Facebook kiatnakinlive
อัตราค่าธรรมเนียม Ratebanking
ดาว์นโหลด APPS
ปัจจุบัน ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มุ่งเน้นความเชี่ยวชาญในการให้บริการ สนับสนุนความเป็นเลิศในธุรกิจหลักที่เลือกดำเนินการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้นรวม 65 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

อ้างอิง https://www.kiatnakin.co.th/th/aboutus/our-history

เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่