สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศส

Mr. Thomas BAUDE     30.11.1995
Honorary Consul      
Mrs. Chamaiphan BAUDE

รู้จักเชงเก้นวีซ่า (Schengen Visa)
เป็นวีซ่าสำหรับเดินทางระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน (ขอได้ล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน) เหมาะสำหรับผู้จะเดินทางไปเที่ยวยุโรปสามารถใช้เข้าออกในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ถึง 25 ประเทศ ได้แก่

ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สเปน สวีเดน นอร์เว ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

ที่มาstatravelthblog.com

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่