สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน


ฝ่ายวีซ่า
เวลาทำงาน  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
ยื่นเอกสารตั้งแต่เวลา 9.00 -11.30 น.เท่านั้น
รับเอกสารคืนเวลา 15.00 - 16.00 น.เท่านั้น


ฝ่ายกงสุล
ให้บริการคุ้มคลองและช่วยเหลือด้านกงสุล


ฝ่ายกิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเล
รักษากิจกรรมชาวจีนโพ้นทะเลและชาวไทยเชื้อสายจีนในภาคเหนือของประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนที่ต่างประเทศ


ฝ่ายพาณิชย์
ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้ารการค้า การลงทุน การเงิน ฯลฯ


ฝ่ายบริหารธุรกิจ


เทรนด์
มีนาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่