สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

บริการ
ติดต่อ/ลิงค์
โทรศัพท์
053-216-191
FAX
052 004216
Email
mcgchiangmai@gmail.com
Facebook
mm.cgcm
เวลาทำการ ( จันทร์- ศุกร์) 9.00 - 11.30 / 13.00 - 16.00)
วีซ่า ( จันทร์- ศุกร์) 9.30 - 11.30 / 15.00 - 16.00 )

  • Mr.Kaung San Lwin   Consul-General     
  • Ms. Soe Sandi Zaw   Consul/First Secretary     
  • Mrs. Ei Nandar Kyaw   Consul/Second Secretary      
  • Maung Maung Myint Thu     
  • Mr. Min Sein   Consul/Third Secretary     
  • Ms. Amy Khin   Attache

กิจกรรมในเชียงใหม่