สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

วันเวลาเปิดทำการ (เวลาในการเปิดทำการของเคาน์เตอร์แผนกกงสุลเป็นไปตามรายละเอียดในด้านล่าง)

แผนก
 ยื่นขอ/ยื่นเรื่อง รับหนังสือเดินทางคืน
ฝ่ายวีซ่า 8:30 น. – 11:30 น.13:30 น. – 16:30 น.
ฝ่ายใบรับรอง/หนังสือเดินทางชาวญี่ปุ่น
8:30 น. – 12:00 น.13:30 น. – 16:30 น
เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่