สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • 193 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-211-750
  • เปิดทุกวัน 24 Hours
 • http://phuping.chiangmaipolice.go.th/...
 • สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ราชนิเวศน์
 • #รับแจ้งคดีอาญา #แจ้งเอกสารหาย #แจ้งไว้เป็นหลักฐาน #เปรียบเทียบปรับ #ประกันตัวผู้ต้องหา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8101150, 98.9517880   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์เริ่มจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ในปัจจุบันมี พ.ต.อ. ปิติพงษ์ บุตรเปี่ยม ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ภูพิงคราชนิเวศน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๓ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่การปกครอง จำนวน ๔ ชุมชนกับอีก ๑ ตำบล คือ ตำบลสุเทพ (๑๕ หมู่บ้าน) และนอกจากนี้ ยังมีพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลช้างเผือก อีก ๑ หมู่บ้าน คือ บ้านแม้วขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คิดเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น ๙๗ ตารางกิโลเมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสุเทพ มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์จำนวน ๒๙,๐๐๐ คน ที่เข้ามาศึกษาและทำงานโดยไม่ได้มีการแจ้งย้ายที่อยู่เข้ามาในพื้นที่ เป็นประชากรแฝงอยู่ประมาณ ๕๐,๐๐๐ คน

  ศูนย์บริการประชาชน

  1. แจ้งความร้องทุกข์
  2. แจ้งเอกสารหาย
  3. แจ้งไว้เป็นหลักฐาน
  4. พิมพ์มือตรวจสอบประวัติ
  5. ชำระค่าปรับ
  6. ประกันตัวผู้ต้องหา
  7. ถอนประกันตัวผู้ต้องหา
  8. เยี่ยมผู้ต้องหา
  9. ยื่นขออนุญาตเป็น รปภ.
  10. การขออนุญาตต่างๆ

กิจกรรม