สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักร

ผู้ประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าแห่งใหม่นี้ดำเนินการโดยบริษัทวีเอฟเอส ซึ่งเป็นพันธมิตรทางการค้าของสหราชอาณาจักร โดยจะทำให้การขอวีซ่าสหราชอาณาจักรนั้นเกิดความรวดเร็วและง่ายขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย

ท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อใช้บริการเสริมแบบพรีเมียมต่างๆได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า รวมถึง บริการขอ วีซ่าแบบเร่งด่วนภายใน 5 วันทำการ และบริการห้องรับรองพิเศษ นอกจากนี้วีเอฟเอสยังมีบริการ

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่นี้ตั้งอยู่ที่:

อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี
191 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ
อำเภอเมือง
เชียงใหม่ 50200

ขั้นตอนการยื่นคำร้องวีซ่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ายังคงต้องทำนัดยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านทาง www.gov.uk/apply-uk-visa แต่อย่างไรก็ดีการดำเนินการผ่านศูนย์รับคำร้องวีซ่าแห่งนี้จะคิดค่าบริการจำนวน 55 ปอนด์จเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่า

อ้างอิง


เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่