สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์
 • เจริญมอเตอร์ เบ็นซ์ ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลศรีภูมิ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 053-327-273 ,053-327-274 ,053-231-133
  • จันทร์-ศุกร์ 10:00-12:00
 • https://www.facebook.com/HonoraryConsulateFinlandCM/...
 • สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์
  สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์
 • #หนังสือเดินทาง #วีซ่า #ทำวีซ่า #กงสุล #สถานทูต #สถานกงสุล
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8003072, 98.9934623   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
      สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เป็นส่วนงานที่มีขึ้นเพื่อเสริมเครือข่ายหน่วยงานทางการทูต ที่ประกอบไปด้วย สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล และหน่วยประสานงานอื่นๆ โดยสถานกงสุลกิตติมศักดิ์นั้นจะมีกงสุลกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานแบบไม่ประจำโดยปราศจากค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
      กงสุลกิตติมศักดิ์มีหน้าที่ในการตรวจตราสิทธิ ให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเหลือในการติดต่อกับหน่วยงานท้องถิ่นหรือสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลฟินแลนด์ที่ใกล้ที่สุดสำหรับชาวฟินแลนด์และชาวต่างชาติที่อาศัยอย่างถาวรในประเทศฟินแลนด์ ที่ต้องการความช่วยเหลือในท้องที่นั้นๆ นอกจากนี้เอกสารบางประเภทก็ยังสามารถยื่นขอได้ผ่านกงสุลกิตติมศักดิ์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม กงสุลกิตติมศักดิ์จะไม่รับยื่นขอทำหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือวีซ่าระยะยาว โดยเรื่องดังกล่าวต้องติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น
      กงสุลกิตติมศักดิ์ตลอดจนหน่วยงานทางการทูตอื่นๆ ล้วนมีหน้าที่ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างประเทศฟินแลนด์และประเทศนั้นๆ รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์อันดีของประเทศฟินแลนด์ในระดับสากล นอกจากนี้ กงสุลกิตติมศักดิ์ยังสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และหาความร่วมมือทางธุรกิจแก่บริษัทของฟินแลนด์อีกด้วย

  ที่มา finlandabroad.fi
กิจกรรม