สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
 • ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ อาคารรวงผึ้ง 2 ชั้น 1 (ทางเข้าประตู 5) ถนนเลียบคันคลองชลประทาน (ถนนวงแหวนรอบนอกเมืองเชียงใหม่) [121] ตำบลช้างเผือก  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-112-291 ,088-874-0251
  • จันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30
 • https://www.facebook.com/passportcm/...
 • สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ (ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ)
 • #พาสปอร์ต #สำนักงานหนังสือเดินทาง #ทำหนังสือเดินทาง #ทำพาสปอร์ต #Passport
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8260179, 98.9599260   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • CALL CENTER : 02-572-8442
  • ฝ่ายงานหนังสือเดินทาง โทร. (053) 112-291  088-874-0251 โทรสาร (053) 112-293
  • ฝ่ายงานสัญชาติและนิติกรณ์ โทร. (053) 112-748 โทรสาร (053) 112-764
  • สอบถาม/ตรวจสอบการรับรองเอกสาร โทร. 053-112748
  • TEL : (053) 112-291-2
  • WWW : chiangmai.go.th/mfa
  • FACEBOOK : passportcm
  • Email : consularMFAchiangmai@gmail.com
  • (ฝ่ายงานหนังสือเดินทาง) จองคิวทำพาสปอร์ตออนไลน์ได้ที่ www.qpassport.in.th
  • ฝ่ายงานสัญชาติและนิติกรณ์ (รับรองเอกสาร) บุคคลที่มีความจำเป็นต้องการรับรองเอกสาร สามารถลงทะเบียนจองคิวออนไลน์ ได้ที่ https://qlegal.consular.go.th/
  • การรับรองเอกสาร  (ให้บริการเฉพาะผู้ที่จองคิวออนไลน์และได้รับการนัดหมายเท่านั้น)


  วันเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์(ยกเว้นวันที่ราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 (ไม่มีหยุดพักเที่ยง) *แนะนำหลีกเลี่ยงวันจันทร์ วันศุกร์ และวันทำการหลังวันหยุดราชการ เนื่องจากมีปริมาณประชาชนมาติดต่อมากกว่าปกติ

  การทำหนังสือเดินทาง
  แบบ(ปี)ค่าธรรมเนียม
  ค่าธรรเนียมไปรษณีย์
  กำหนดรับเล่ม
  หมายเหตุ
  เล่มธรรมดา5 ปี1,040 บาท40 บาทรับเล่มทางไปรษณีย (EMS) ประมาณ 5 วันทำการเมื่อทำเสร็จจะมีใบเสร็จรับเงินมีหมายเลข EMS ให้ติดตามพัสดุ
  เล่มธรรมดา10 ปี1,540 บาท40 บาทรับเล่มทางไปรษณีย (EMS) ประมาณ 5 วันทำการ
  เมื่อทำเสร็จจะมีใบเสร็จรับเงินมีหมายเลข EMS ให้ติดตามพัสดุ
  **เล่มด่วน5 ปี3,000 บาท-
  รับเล่มที่ กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ***ยื่นเรื่องก่อน 11.30 รับเล่มในวันเดียวกันเวลา 14.30
  **เล่มด่วน10 ปี3,500 บาท-รับเล่มที่ กรมการกงสุลแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ***ยื่นเรื่องก่อน 11.30 รับเล่มในวันเดียวกันเวลา 14.30
  **เล่มด่วนต้องไปรับเล่มด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายจ่ายเล่มหนังสือเดินทาง ชั้น 2 กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เท่านั้น Call Center 02-572-8442 ดูแผนที่กรมการกงสุลแผนที่

  เอกสารที่ต้องใช้ 

  • หากอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ แสดงบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมพาสปอร์ตเล่มเดิม (ที่ยังมีอายุการใช้งาน)
  • หากอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ให้พ่อและแม่มาแสดงตัวเพื่อลงนาม พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของพ่อ แม่ เด็ก (กรณีที่อายุต่ำกว่า 7 ปีใช้สูติบัตรเด็กตัวจริง) 
  • สำหรับเคสเด็กกรณีอื่นๆ ให้โทรสอบถามข้อมูลเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อนเข้ามาทำ

  ที่มา บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ facebook และ chiangmai.go.th/mfa


  ข้อพึงระวังกรุณาตรวจสอบตัวสะกดชื่อ-สกุลและเลขบัตรประชาชน 13 หลักของบิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้เยาว์ในสูติบัตร บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้าน ว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้อง ขอให้นำไปแก้ไขผ่านอำเภอ สำนักงานเขต หรือ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ก่อนมาดำเนินการยื่นทำหนังสือเดินทาง

  ประวัติความเป็นมาของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่โดยสังเขป

   สำนักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2540 ณ  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  โดยเปิดให้บริการรับคำร้องในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ , ต่ออายุหนังสือเดินทาง และ แก้ไขข้อมูลในหนังสือเดินทาง 
  มีเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานและรอง ฯ รวมทั้งหมดจำนวน  15 คน  เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา  08.30-15.30 น.       

  พ.ศ. 2542  ได้ย้ายสำนักงาน ฯ จากอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ไปรวมอยู่ที่ศูนย์ราชการ  อาคารศาลากลางเชียงใหม่
  ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในยุคนั้นและกอรปกับหมดสัญญาเช่า
  กับศูนย์การค้าซึ่งมีระยะเวลาเพียง 2 ปี โดยได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการประชาชนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย
  สำหรับผู้ที่เดินทางไกลมาติดต่องานราชการ คือจากเวลาเดิม เป็นเวลา 08.30-16.30 น. โดยไม่หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน แต่ยังให้บริการเฉพาะในส่วนของหนังสือเดินทางเหมือนเดิม

  พ.ศ. 2548 กระทรวงต่างประเทศ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำหนังสือเดินทางแบบใหม่ ที่เรียกว่า E-PASSPORT โดยให้บริษัท
  จันวาณิชย์ จำกัด เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางดังกล่าว   โดยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้มาใช้บริการมากขึ้นด้วยระบบ
  การบริการแบบ One Stop Service เปิดให้บริการรับคำร้องทำหนังสือเดินทางจำนวน 7 ช่องบริการ และเพิ่มเป็น 8 ช่องบริการ ในปี พ.ศ. 2551

    พ.ศ. 2554  ขยายงานเพิ่มเติมในส่วนของ ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ เปิดให้บริการรับรองเอกสารสำหรับบุคคลทั่วไป  และเพิ่มช่องบริการในส่วนของงานหนังสือเดินทางจาก 8 ช่องบริการ เป็น 10 ช่อง จนถึงปัจจุบัน

  ที่มา .chiangmai.go.th/mfa


กิจกรรม