สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย (อินทนนท์)
สถานีดับเพลิง แจ้งเหตุด่วน
ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
1 ศูนย์บริการ 053-259-001
2 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 053-259-191 053-259-199
3 สถานีดับเพลิงประตูเชียงใหม่ 053-277-582
4 สถานีดับเพลิงบ้านเด่น 053-140-386
5 สถานีดับเพลิงช้างเผือก 053-222-852
6 สถานีดับเพลิงสันป่าข่อย 053-241-227
7 สถานีดับเพลิงป่าตัน 053-110-140
8 หย่วยกู้ภัยพิเศษ 053-232-974
เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่