ศูนย์ปฏิบัติการจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

((( LIVE ))) รายการจราจรเพื่อชุมชน lโดย...สวท.เชียงใหม่และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ l FM 93.25 MHz l ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 16.10 - 17.00 น. l โทรศัพท์ในรายการ 053 276 793เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่