สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี

ชื่อ : นพ.วิชิต ลีลามานิตย์
ตำแหน่ง : กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลี ประจำจังหวัดเชียงใหม่
ได้รับตั้งแต่งเมื่อ : 14 สิงหาคม 2543
โทรศัพท์ : 053212925
โทรสาร : 053224832
ที่ตั้ง : 101/136 ถนนอินทวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ที่มา northernsistercity.org

เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่