วัดกู่จ๊อกป๊อก

Credit ภาพเดิมกู่จ๊อกป๊อก sac.or.th/databases

ประวัติ

เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันเนื่องจากเป็นเนินดินขนาดเล็ก ซึ่งเป็นภาษาถิ่นเหนือ เรียกว่า " จ๊อกป๊อก" (น้อย)
ประกอบด้วย วิหารและเจดีย์วัดกู่จ๊อกป๊อกน่าจะได้รับอิทธิพลแบบแผนการก่อสร้างอุโบสถและมณฑปจาก วัดเจ็ดยอดซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ววัดกู่จ๊อกป๊อกตั้งอยู่ในเขตบ้านทุ่ง ตำบลหนองผึงอยู่นอกเขตเวียงกุมกาม ห่างจากแนวคูเมืองกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 100 เมตร

อ้างอิง nectec.or.th

*หมายเหตุ
จากการลงพื้นที่สำรวจหลายครั้งยังไม่พบกู่จ๊อกป๊อก จากการสอบชาวบ้านในบริเวณนั้นได้ทราบว่า กู่อาจถูกสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยทับไปแล้ว

  • ข้อมูลอ้างอิงที่ภาพกู่เดิมยังมีอยู่ sac.or.th/databases

ปล.หากท่านใดมีข้อมูลหรือพบสถานที่รบกวนแจ้งทีมงาน CMHY จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562


เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่