วัดกู่ริดไม้

*หมายเหตุ ทางทีมงานได้เข้าไปสำรวจพบว่าทางเข้าเดิมทางทิศตะวันตก ถูกล้อมด้วยหมู่บ้าน ได้สอบถามชาวบ้านว่าสามารถเข้าทางทิศตะวันออกได้แต่ทีมงานไม่พบทางเข้าดังกล่าว

ปล.หากท่านใดมีข้อมูลหรือมีข้อมูลเพิ่มเพิมรบกวนแจ้งทีมงาน CMHY จะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่