วัดพญามังราย
 • ถนนเวียงกุมกาม ตำบลหนองหอย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-140-322
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://www.facebook.com/WiangkumkamInformationCenter/...
 • วัดพญามังราย
  วัดพญามังราย
 • #เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7525558, 98.9975016   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา พุทธศตวรรษที่ 20-22
  ชื่อ "พญามังราย" นั้น ชาวบ้านเรียกตามพระนามของพญามังรายผู้ทรงสร้างเวียงกุมกาม

  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

  โบราณสถานกลุ่มพญามังราย ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโบราณสถานกลุ่มพระเจ้าองค์ดำประกอบด้วล ซุ้มประตูโขง กำแพงแก้ว วิหาร เจดีย์ และอุโบสถ วิหารห้นหน้าไปทางทิศตะวันออกเจดีย์ตั้งอยู่หลังวิหาร ถักษณะเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จรองรับเรือนธาตุที่มีซุ้มพระ 4 ด้าน
  ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร ทางด้านหน้าของโบราณสถานทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง (ปิงห่าง) มีคันดินกั้นน้ำและศาลาริมน้ำตั้งอยู่ 1 หลัง จากจำนวนโบราณสถานและถักษณะของเจดีย์ วิหาร ทำให้เชื่อว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียงกุมกาม น่าจะมีส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมและอาคารอย่างอื่นอีกในบริเวณ แต่อาจถูกทำลายไปแล้วหรือยังฝังอยู่ใต้ดิน อย่างไรก็ตาม วัดนี้นีการก่อสร้างเพี่มเติม สามารถกำหนดอายุได้ว่าอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-22

  ที่มา https://culture.mome.co/watphrachaoongdam/กิจกรรม