วัดพญามังราย

ประวัติความเป็นมา พุทธศตวรรษที่ 20-22
ชื่อ "พญามังราย" นั้น ชาวบ้านเรียกตามพระนามของพญามังรายผู้ทรงสร้างเวียงกุมกาม

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น

โบราณสถานกลุ่มพญามังราย ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของโบราณสถานกลุ่มพระเจ้าองค์ดำประกอบด้วล ซุ้มประตูโขง กำแพงแก้ว วิหาร เจดีย์ และอุโบสถ วิหารห้นหน้าไปทางทิศตะวันออกเจดีย์ตั้งอยู่หลังวิหาร ถักษณะเป็นฐานทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จรองรับเรือนธาตุที่มีซุ้มพระ 4 ด้าน
ห่างออกไปประมาณ 100 เมตร ทางด้านหน้าของโบราณสถานทั้งสองกลุ่มนี้ เป็นลำน้ำสาขาแม่น้ำปิง (ปิงห่าง) มีคันดินกั้นน้ำและศาลาริมน้ำตั้งอยู่ 1 หลัง จากจำนวนโบราณสถานและถักษณะของเจดีย์ วิหาร ทำให้เชื่อว่าเป็นวัดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียงกุมกาม น่าจะมีส่วนประกอบของสถาปัตยกรรมและอาคารอย่างอื่นอีกในบริเวณ แต่อาจถูกทำลายไปแล้วหรือยังฝังอยู่ใต้ดิน อย่างไรก็ตาม วัดนี้นีการก่อสร้างเพี่มเติม สามารถกำหนดอายุได้ว่าอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20-22

ที่มา https://culture.mome.co/watphrachaoongdam/


เทรนด์
มิถุนายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่