วัดบ่อน้ำทิพย์

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดธาตุขาว

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

#เวียงกุมกาม #ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

วัดหนานช้าง (วัดปิงห่าง)

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง)

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดพระเจ้าองค์ดำ

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกานโถม (ช้างค้ำ)

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดเสาหิน

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่ป้าด้อม

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดพญามังราย

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดอีก้าง

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดโบสถ์

#เวียงกุมกาม

วัดปูเปี้ย

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่จ๊อกป๊อก

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดหัวหนอง

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่ไม้ซ้ง

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดป่าตาล

#เวียงกุมกาม

วัดกู่ต้นโพธิ์

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่ขาว

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดพันเลา

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่มะเกลือ

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่ริดไม้

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกุมกาม หมายเลข 1

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกุมกามทีปราม (ร้าง)

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่อ้ายสี

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดธาตุน้อย

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกุมกามทีปราม หมายเลข 1

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกุมกาม

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ

วัดกู่อ้ายหลาน

#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ