วัดโบสถ์
 • ถนนเวียงกุมกาม ตำบลแม่เหียะ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100
 • 053-140-322
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://www.facebook.com/WiangkumkamInformationCenter/...
 • วัดโบสถ์
  วัดโบสถ์
  วัดโบสถ์
 • #เวียงกุมกาม
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7500760, 98.9924130   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา
  วัดโบสถ์ (อุโบสถ) แต่เดิมพื้นที่วัดนี้เป็นโบราณสถาน ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นโบสถ์ของวัดร้าง ชาวบ้านจึงเรียกกันเนื่องจากเป็นเนินลักษณะคล้ายอุโบสถ และเคยมีการขุดพบพระพิมพ์จำนวนมากชาวบ้านจึงเชื่อว่าเป็นอุโบสถของวัดร้าง โบราณสถานแห่งนี้ อยู่ลึกลงไปจากพื้นดินปัจจุบันมากจึงประสบกับปัญหาน้ำท่วมขัง ภายหลังการขุดแต่งและบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2543-2544 จึงได้นำทรายมากลบปิดโบราณสถานบางส่วนไว้เพื่อให้คงสภาพอยู่ต่อไปได้ กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่ง เมื่อปี พ.ศ.2543 พบโบราณสถานประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ มีเนื้อที่ 85 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่บางส่วนอยู่ในที่ดินของประชาชนซึ่งปัจจุบันได้รับการบูรณะแล้ว

  ที่มา https://culture.mome.co/watbot/


กิจกรรม