วัดปูเปี้ย

ประวัติความเป็นมา สร้างสมัยที่เวียงกุมกามเป็นราชธานี พ.ศ.1829 - 1838
ตั้งอยู่บริเวณแนวคูน้ำคันดิน ด้านทิศตะวันตกของเวียงกุมกาม อยู่ลึกลงไปจากปัจจุบันประมาณ 2 เมตร มีลักษณะมีลักษณะศิลปกรรมแบบสุโขทัยและแบบล้านนารวมกัน
สันนิฐานว่าได้สร้างมาแล้วในสมัยที่เวียงกุมกามเป็นราชธานี พ.ศ.1829 - 1838

ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น
วัดปู่เปี้ยถือเป็นวัดที่มีความงดงามแห่งหนึ่งในเวียงกุมกาม รูปแบบผังการสร้างวัด และ รูปแบบเจดีย์ประธานมณฑปมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โบราณสถานประกอบด้วยวิหารสร้างยกพื้นสูง เจดีย์ อุโบสถ ศาลผีเสื้อ และแท่นบูชา พร้อมทั้งมีลวดลายปูนปั้นประดับเจดีย์ที่สวยงามมาก
อ้างอิง

ที่มา http://culture.mome.co/watpupia/

เทรนด์
พฤษภาคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่