วัดกุมกาม

ประวัติความเป็นมา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20
แต่เดิมสถานที่แห่งนี้พื้นที่เนินดินขนาดใหญ่ มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม และมีการบุกรุกสร้างบ้านเรือนบนเนินดิน ปี พ.ศ.2529 กรมศิลปากรเข้าดำเนินการขุดแต่งพบเจดีย์แปดเหลี่ยม และวิหารขนาดใหญ่ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก พบโบราณวัตถุสำคัญได้แก่ ชั้นส่วนพระพุทธรูปทำจากปูนปั้นศิลาและสำริด สำหรับชิ้นส่วนพระพุทธรูปปูนปั้นนั้น พบเม็ดพระศกพระพุทธรูปจำนวนมาก ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-8 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าพระพุทธรูปที่เคยประดิษฐานในวัดนี้มีขนาดใหญ่มาก ต่อมาในปี 2546 กรมศิลปากร เข้าดำเนินการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวัด พบซากโบารณสถาน คือ มณฑป และฐานอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พิจารณาจากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมสามารถกำหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20

ที่มา http://culture.mome.co/watkumkam/

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่