วัดบ้านท่อ
 • ถนนป่าตัน ตำบลป่าตัน  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-110-050
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • http://group.sri.cmu.ac.th/~temple_cm/detail.php?id=145...
 • วัดบ้านท่อ
 • #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8369250, 98.9887330   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา

  วัดบ้านท่อ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1315 แต่ประวัติหรือตำนานความเป็นมาไม่ปรากฏ คาดว่าจะเกิดมาพร้อมกับชุมชนบ้านท่อแต่โบราณสมัยที่แรกเริ่มก่อตั้งเมืองเชียงใหม่มาช้านาน ผ่านยุคที่เชียงใหม่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่ามา 200 กว่าปี จนอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม และในที่สุดล้านนาถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยวัดบ้านท่อได้รับราชวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2492 โดยการบริหารและการปกครองวัดมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำ

  ข้อมูลลักษณะสถาปัตยกรรม

  1.  พระเจดีย์ (พระธาตุ)     ชื่อพระเจดีย์พุทธรัตนวิโรจน์ ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันพร้อมพระธาตุ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของวัดบ้านท่อ ถึงแม้ว่าร่องรอยของสถาปัตยกรรมเดิมจะถูกแทนที่ด้วยรูปแบบใหม่ แต่ก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวชุมชนบ้านท่อได้ร่วมมือร่วมใจในการบูรณะ พร้อมกับก่อสร้างส่วนอื่นๆ ของวัด     ทรงพระธาตุเจ้าดอยสุเทพฯ
  2.     พระอุโบสถ     สร้างมาแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2492 แล้วมาปรับปรุงทรางอาคารใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2546     แบบล้านนา
  3.   พระวิหาร     สร้างมาแล้วในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 1 (พระอธิการก้อนแก้ว พ.ศ. - ถึง พ.ศ. 2455)


  • สถานที่ตั้ง: 405 ถนนบ้านท่อ-ป่าตัน ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • โทรศัพท์:053-110050
  • สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1315
  • สถานะภาพของวัด วัดราษฎร์
  • ชั้น -
  • ชนิด -
  • สังกัดนิกาย มหานิกาย
  • ขนาดพื้นที่ของวัด 3 ไร่, 3 งาน, 21 ตารางวา
   ที่ธรณีสงฆ์ 2 ไร่, 1 งาน, 69 ตารางวา
   เอกสารสิทธ์โฉนดของวัด เลขที่ 30611 และ 30612

  ที่มา sri.cmu.ac.th


กิจกรรม