วัดป่าแพ่ง
 • 117 ถนนเมืองสมุทธ ตำบลช้างม่อย  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
 • 053-234-560
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • https://www.facebook.com/pages/category/Religious-Center/วัดป่าแพ่ง-1561185937531368/...
 • วัดป่าแพ่ง
 • #วัดป่าแพ่ง
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8014440, 98.9987270   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ประวัติความเป็นมา
  วัดป่าแพ่ง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๗ (นับถึงพ.ศ.2553 วัดป่าแพ่งมีอายุได้ 106 ปี) โดยพระยานาวาต้นตระกูล นาวาระหัวหน้าช่างต่อเรือให้เจ้า ในวัง ร่วมกับท้าวคำปัน กำนันตำบลป่าตัน เป็นผู้ชักชวนชาวบ้านสร้างวัดขึ้น
  ได้รับพระราชทานวิสุงคามลมา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๖๓ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๕๘ เมตร ยาว ๖๐ เมตร
  ลักษณะความสำคัญ/จุดเด่น
  อุโบสถ ศิลปะล้านนาไทย หลังคา ๒๒ ชั้น หางหงษ์ประดับด้วยนาคลำยองปิดทองหน้าบันประดับด้วย ไม้แกะสลักลวดลายเครือเถาปิดทอง โก่งคิ้วประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายก้านขด ไม่มีรวงผึ้ง ตัวอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง , ศาลาการเปรียญ, กุฏิสงฆ์, วิหาร แบบพื้นเมืองล้านนาหลังคา ๒ ชั้น หางหงษ์ประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายเครือเถาปิดทอง ราวบันไดเป็นตัวมกรอมนาคปิดทองและกระจกสี ประตูเข้าภายในวิหารซุ้มโขงเหนือกรอบประตูรูปนกยูงกำลังรำแพนบานประตูแกะสลักด้วยรูปเทวดาปิดทองล่องชาด , ศาลาบำเพ็ญกุศล, หอไตร เป็น ๒ ชั้น ก่ออิฐถือปูน หลังคาประดับหางหงษ์ ปูนปั้นประดับกระจกสี ,เจดีย์ทรงปราสาท ฐานยกสูงย่อเก็จ ชั้นมาลัยเถา เป็นทรงกสมรอบรับองค์ระฆังกลม, หอระฆัง สร้างแบบถาวรก่ออิฐถือปูน
  ปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ลงรักปิดทองปางสมาธิแบบเชียงแสนแสะสุโขทัย

  ที่มา culture.mome.co


กิจกรรม