คริสตจักรจีนเชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

นมัสการทุกวันอาทิตย์
ไทย (แปลจีนและอังกฤษ) เวลา 10.00-12.00 น.
จีน เวลา 13.30-15.30 น.
ญี่ปุ่น เวลา 10.30-12.30 น.
เทรนด์
เมษายน 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่