คริสตจักรสืบนทีธรรม
 • ถนนเกาะกลาง ตำบลท่าวังตาล  อำเภอ สารภี เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140
 • 053-817-090
  • เปิดทุกวัน 08:00-20:00
 • https://tuthai.org/directory/church/5173/คริสตจักรสืบนทีธรรม...
 • คริสตจักรสืบนทีธรรม
  คริสตจักรสืบนทีธรรม
 • #คริสตจักร
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7301059, 98.9885584   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  ประวัติคริสตจักรสืบนทีธรรมSUEBNATEETAM CHURCH
              
  คริสจักรสืบนธีธรรมนับได้ว่าเป็นคริสตจักรที่มีอายุเก่าแก่คริสตจักรหนึ่ง ในบรรดาหลาย ๆ คริสตจักรในจังหวัดเชียงใหม่ ตามเอกสารที่หลงเหลืออยู่ จากการค้นคว้าและสอบถามบรรดาผู้รู้ทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ ไม่ปรากฏการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในเชิงประวัติศาสตร์ให้ได้ทราบเลย  แต่อย่าไรก็ตามยังมีผู้สูงอายุบางท่านได้เล่าจากความทรงจำที่ตนเองได้พบเห็น และความทรงจำที่ได้รับการบอกเล่าจากบุคคลรุ่นก่อน ๆ ซึ่งผู้รวบรวมได้พยายามลำดับเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรแห่งนี้พอสรุปได้ดังนี้
                เมื่อครั้งที่คณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน นำโดยพ่อครูหลวงแมคกิลวารี ขึ้นมาประกาศพระกิตติคุณขององค์พระเยซูคริสต์เป็นครั้งแรกในภาคเหนือนั้น ประมาณปี ค.ศ. 1867 การเดินทางของคณะมิชชันนารีผู้ประกาศต้องใช้การเดินทางโดยทางน้ำ ใช้เรือเดินทางทวนกระแสน้ำขึ้นมา เริ่มตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาจนถึงแม่น้ำปิง ในช่วงระหว่างการเดินทางของคณะมิชชันนารีผู้รวบรวมมีความเข้าใจว่า คณะมิชชันนารีได้มีการจอดพักแรมเป็นแห่ง ๆ ตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ตามเส้นทางของแม่น้ำปิงเป็นระยะหนึ่ง จนกระทั่งคณะมิชชันนารีผู้ประกาศก็ได้เดินทางมาถึง บ้านท่าหนองขี้ควาย หมู่ 1 ตำบลแม่สบข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่( ณ ปัจจุบัน ) ซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่ เป็นชุมชนที่หนาแน่น ดังนั้นบ้านท่าหนองขี้ควายจึงมีท่าเรือ และบนท่าเรือนั้นจะมีตลอด  ในสมัยนั้นการติดต่อไปมาหาสู่ของประชาชนทั้งสองฝั่งจะต้องนั่งเรือข้ามฟาก ไม่มีสะพานเชื่อมให้เดินทางติดต่อกันได้โดยสะดวก ( อาจมีการสร้างสะพานขึ้น ( ขัวไม้ไผ่ ) แต่มักจะทำในฤดูร้อนหรือในช่วงที่มีน้ำลด และเมื่อน้ำขึ้นสะพานก็ถูกกระแสน้ำพัดทำลาย ) ในขณะเดียวกันท่าเรือแห่งนี้เป็นจุดที่บรรดาพ่อค้าที่บรรทุกสินค้ามาทางเรือแวะจอดเพื่อขนถ่ายสินค้า
                 เมื่อคณะมิชชันนารีผู้ประกาศได้หยุดพัก ณ แห่งนี้เป็นเวลานอกเหนือจากการหยุดพัก สะสมสะเบียงอาหารและน้ำดื่มแล้วก็ถือโอกาสเข้าไปทำควมรู้จักบรรดาผู้คนในชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถวนั้น  ในที่สุดคณะมิชชันนารีผู้ประกาศก็ได้รู้จักกับครอบครัวของพ่อครูบุญยืน และแม่อุ้ยแก้ว (ไม่ทราบนามสกุล) มีผู้บอกเล่าว่าท่านเป็นคนที่มาจากที่อื่น บุคคลทั้งสองก็ได้รับความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์  สาเหตุที่เชื่อเพราะว่าท่าน 1 ใน 2 คนนี้ได้ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย รักษาตามความคิดชาวบ้าน ด้วยการเป่า ด้วยการขับผี แต่ก็ยังไม่หาย ( จนบางคนเชื่อว่าถูกผีกะ(ผีปอบเข้าสิง) เมื่อคณะมิชชันนารีผู้ประกาศรู้จึงให้การรักษาโดยกินยา ( ยาเม็ดขาว ) พร้อมทั้งอธิษฐาน เมื่อหายจากความเจ็บป่วยทั้งสองทั้งก็ตัดสินรับเชื่อ นับได้ว่าเป็นคริสเตียนสองคนแรกของชุมชนแห่งนี้

  ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
              คริสตจักรสืบนทีธรรมถูกทหารยึด และถูกห้ามไม่ให้นมัสการในคริสตจักร  ในช่วงระยะเวลานี้คริสตจักรมีความยากลำบากมาก   เพราะต้องแอบซ่อนนมัสการอย่างเงียบๆ โดยไม่เปิดเผย ต่อมาได้นัดหมายให้ไปที่บ้านของ ผป.คำปัน ไชยประคอง  เพราะท่านทำตัวให้สนิทกับทหารที่มาพักตามวัด  และเชิญให้ทหารเหล่านั้นมาร่วมนมัสการและร่วมคุมสังเกตการนมัสการ เพื่อป้องกันมิให้ทหารเวรเข้าใจผิด   เมื่อสงครามยุติแล้วได้มีการจัดตั้งคณะหนุ่มสาว ผู้เฒ่า คณะสตรีเกิดขึ้น และเมื่อ ดร.ทรง ฟื้นฟูก็เกิดพลังพี่น้องสมาชิกกลับใจใหม่มากมาย จนถึงขั้นที่โบสถ์ต้องมีการนมัสการพระเจ้าถึง 2 รอบต่ออาทิตย์
   
  ที่ตั้งของคริสตจักรสืบนทีธรรม
  คริสตจักร  ตั้ง  ณ   บ้านป่ากล้วย เลขที่  169  หมู่ 13  ต.ท่าวังตาล  อ.สารภี    จ.เชียงใหม่  50140   หมายเลขโทรศัพท์  053-817090
  ทิศเหนือ            ติดกับโรงเรียนบริบาลผู้สูงอายุแมคเคน
  ทิศตะวันออก     ติดกับถนน
  ทิศตะวันตก       ติดกับแม่น้ำแควและสถาบันแมคเคนฯ
   ทิศใต้                 ติดกับชุมชนบ้านป่ากล้วย

  ที่มา/Credit ภาพ libazz.com


กิจกรรม