วัดหนองป่าครั่ง
 • ถนนธนุษย์พงษ์ ตำบลหนองป่าครั่ง  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-245-012
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • วัดหนองป่าครั่ง
 • #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7891450, 99.0226010   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  วัดหนองป่าครั่งเป็นวัดขนาดเล็ก ไม่ปรากฏปีที่สร้างแต่สันนิษฐานน่าจะประมาณ พ.ศ.2395 และเจ้าอาวาสส่วนใหญ่มาจากวัดสันป่าข่อย โดยรูปแรกเท่่าที่ทราบนามชื่อ พระปัญญา ได้รับอาราธนามาปฏิสังขรณ์ ซึ่งในขณะนั้นเข้าใจว่าเป็นวัดร้าง และได้รับการ บูรณะ ปฏิสังขรณ์จากรูปต่อๆมาจนถึงรูปปัจจุบันคือท่านพระครู สุพัฒนกิจโสภณและดำรงค์ตำแหน่งรองเจ้าคณะตำบลท่าศาลา-หนองป่าครั่ง นอกจากนี้ทางวัดยังมีกู่อัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย ประดิษฐานอยู่หลังอุโบสถ ซึ่งขอแบ่งมาจากวัดสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 โดยการนำของ พระอธิการ อินสม โสรโต เจ้าอาวาสในขณะนั้นกับผ้าขาวดวงตา และมีการกำหนดให้มีประเพณีสรงน้ำพระธาตุและกู่อัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ของทุกปี

  ที่มา group.sri.cmu.ac.th


กิจกรรม