วัดช่างทอง
 • 122 หมู่ที่ 7 ถนนรวมน้ำใจ ตำบลสุเทพ  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
 • 056-912-2073
  • เปิดทุกวัน 06:00-18:00
 • วัดช่างทอง
  วัดช่างทอง
 • #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7587265, 98.9586308   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  วัดช่างทองเป็นวัดที่ไม่มีใครทราบประวัติที่แน่นอน ไม่มีใครทราบว่าวัดนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อใด จากการสันนิษฐาน คาดว่าน่าจะเป็นวัดที่สร้างมาแล้วประมาณ 200-300 ปี จากนั้นก็กลายเป็นวัดร้าง และได้เริ่มมาบูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2530 จากการสอบถามเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้น ซึ่งก็ได้ศึกษาค้นคว้าหาประวัติของวัดช่างทองแห่งนี้มาตั้งแต่ที่ท่านได้เข้ามาเป็นเจ้าอาวาส ท่านก็พอจะทราบถึงประวัติบ้างจากหนังสือหลาย ๆ เล่ม และในคัมภีร์ใบลานว่า

  เมื่อก่อนวัดช่างทองเป็นวัดร้างมาก่อน บริเวณรอบ ๆ เป็นที่นา ชาวบ้านแถวนั้นไม่มีใครทราบเลยว่าสถานที่ที่ตนเหยียบย่ำอยู่และปั้นอิฐขายอยู่นั้น (เมื่อก่อนบริเวณวัดเคยเป็นสถานที่ปั้นอิฐขาย และปัจจุบันชาวบ้านละแวกนั้นก็ยังปั้นอิฐขายอยู่) เคยเป็นวัดมาก่อน จนกระทั่งมีคณะทีมงานจากกรมศิลปากรมาสำรวจ แล้วพบว่าบริเวณพื้นที่นี้เคยเป็นวัดมาก่อน จากนั้นชาวบ้านได้ทำการขุดดู ก็พบฐานพระวิหารมีอยู่จริง จึงได้สร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นเพื่อเป็นที่ทำบุญในวันสำคัญและให้พระสงฆ์ที่ผ่านมาได้เข้ามาพำนักชั่วครั้งชั่วคราว จนกระทั่งมาถึง พ.ศ. 2530 ก็ได้มีการบูรณะพัฒนาวัดให้น่าอยู่ขึ้นซึ่งก็มีลักษณะเหมือนวัดทั่วๆไป จะขาดก็แต่ไม่มีอุโบสถ สำหรับพิธีอุโบสถศีลของพระภิกษุเท่านั้น เพราะว่าวัดมีเนื้อที่จำกัดในการสร้าง และเดิมพื้นที่วัดก็ไม่มีใครทราบถึงอาณาเขตที่แน่นอนว่ามีพื้นที่กว้างขวางขนาดไหน แต่ปัจจุบันก็พบว่าบ่อน้ำของวัดในสมัยก่อนได้ไปปรากฏอยู่ที่กลางหมู่บ้าน ซึ่งก็แสดงว่าสมัยนั้นเนื้อที่ของวัดอาจกว้างใหญ่กินบริเวณไปถึงกลางหมู่บ้านก็ได้ แต่ปัจจุบันวัดช่างทองแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นในเนื้อที่ไม่มากนักต้องใช้พื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำ เป็นบริเวณที่ชาวบ้านเคยขุดดินไปปั้นอิฐขาย แล้วเจ้าของที่ก็ได้ปรับพื้นที่ใหม่แล้วถวายทางวัดเพื่อสร้างวัดช่างทองขึ้นแต่ก็มีพื้นที่ไม่มากนัก

  ที่มา sri.cmu.ac.th


กิจกรรม