วัดดอนจั่น
 • เลขที่ 2 หมู่ 4 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง [11] ตำบลท่าศาลา  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-240-184
  • เปิดทุกวัน 06:00-17:00
 • http://www.watdonchan.org/...
 • วัดดอนจั่น
  วัดดอนจั่น
 • #สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า #วัด
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7602491, 99.0325623   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  ส่งสิ่งของทางไปรษณีย์มาที่
  เลขที่ 2 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

  โอนเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกรุงเทพ
  เลขที่บัญชี 561-0-17722-1
  ชื่อบัญชี พระอธิการอานันท์
  (เจ้าอาวาสวัดดอนจั่น)
  สาขา เมืองสมุทร เชียงใหม่

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  เลขที่บัญชี 406-014156-5
  ชื่อบัญชี วัดดอนจั่น โครงการเด็กด้อยโอกาส
  สาขา บิ๊กซีหางดง 2

  ที่มา watdonchan.chiangmai

  ประวัติวัดดอนจั่น

  ตั้งอยู่บ้านดอนจั่น หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๖๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๖๒๒๑๘ อาณาเขตทิศเหนือประมาณ ๖๐ วา จดทางสาธารณประโยชน์ทิศใต้ประมาณ ๖๕ วา จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกประมาณ ๗๐ วา จดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถศาลาการเปรียญ วิหาร กุฏิสงฆ์ โรงฉัน หอพระไตรปิฏกและหอระฆ้ง

  วัดดอนจั่นสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้พระราชทานวิสุงคามสึมาเมื่อ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๐ เขตวิสุงคามสึมากว้าง ๑ เส้น ๑๗ วา ยาว ๒ เส้น ๑ ศอก การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ ครูบาอินตา คันธวังโส รูปที่ ๒ พระเงิน มหาวันแจ่ม รูปที่ ๓ พระอธิการอานันท์ อานันโท ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นมา โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาศ เปิดสอน พ.ศ. ๒๕๒๘ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนประถมตั้งอยู่ในที่ดินวัด
  ที่มา watdonchan.org


กิจกรรม