คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่ Nexus Chiangmai Church
 • 89/1 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 086-407-0023
  • จันทร์-เสาร์ 09:00-17:00
  •  |   อาทิตย์ 09:00-21:00
 • https://www.nexusforjesus.com/nexus-chiangmai/...
 • คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่ Nexus Chiangmai Church
 • #คริสตจักร #โบสถ์ #คริตส
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7922779, 99.0085512   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม


  คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่ เริ่มสามัคคีธรรมกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2010 โดยมีสมาชิกเริ่มแรกป็นนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพเดิม ได้เดินทางมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านการทำพันธกิจในการประกาศกับกลุ่มนักศึกษาที่นำโดย อ.เดวิด เชน จนมีสมาชิกเริ่มแรก 5 คน ได้เริ่มสามัคคีธรรมที่ร้าน 94 Coffee ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 9 

  ต่อมาเมื่อมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจึงได้ก่อตั้งเป็นคริสตจักรภายใต้องค์กรคณะคริสเตียนสานสัมพันธ์ 

  เริ่มต้นรอบนมัสการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2010 ณ โรงแรมบีพี เชียงใหม่ซิตี้ ถนนราชมรรคา

  ต่อมาได้เปิดที่ทำการคริสตจักรและสถานที่ประชุมนมัสการ ที่บ้านเลขที่ 248/41 โครงการสหศรีภูมิเพลส ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โดยการเช่าระยะยาว

  ต่อมาจึงได้ย้ายสถานที่นมัสการไปที่โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ เนื่องจากสถานที่เดิมไม่สามารถรองรับกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นได้ โดยยังคงมีที่ทำการคริสตจักรตั้งอยู่ที่เดิม

  ปัจจุบันได้ย้ายสถานนมัสการมาที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เชียงใหม่) 20 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

   คริสตจักรสานสัมพันธ์เชียงใหม่เรามีความตั้งใจจะนำพระคุณความรักของพระเจ้า

  ไปถึงชาวเชียงใหม่ และ 7 จังหวัดภาคเหนือให้มากที่สุด โดยเรายึดมั่นและเดินตามในคำสอนของพระเจ้าทุกข้อทุกตอน เราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงเป็นคำตอบของชีวิตให้กับทุกคน 

  เราจึงร่วมกันรับใช้ภายใต้นิมิต

  “นำคนกลับมาหาพระเจ้า และเสริมสร้างเขาให้บรรลุถึงการทรงเรียกในชีวิต”

   ที่มา facebook.com/NexusChiangmai


กิจกรรม