วัดโป่งน้อย

วัดโป่งน้อย อยู่ใน หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ บนถนนคันคลองชลประทาน ถือเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาช้านาน สันนิษฐานว่า อาจเป็นช่วงรัชกาลของพระเจ้ายอดเชียงราย หรือรัชสมัยของพญาแก้ว กษัตริย์ราชวงศ์มังราย องค์ที่ 11 พ.ศ.2038-2068 สภาพของวัดโป่งน้อยแต่ในอดีตนั้น เป็นไปตามยุคตามสมัยคือ มีทั้งเจริญและเสื่อมและเคยตกอยู่ในสภาพเป็นวัดร้างมานาน ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2485 – 2486 กองทหารญี่ปุ่น ได้ยึดวัดครอบครองใช้เป็นค่ายปฏิบัติการ และสถานที่พัก ครานั้นวัดจึงไม่ได้อยู่ในการเอาใจใส่จากทหารญี่ปุ่น จึงทำให้วัดตกอยู่ในสภาพทรุดโทรม แตกปรักหักพัง

ต่อมาภายหลังเมื่อประเทศญี่ปุ่นแพ้สงคราม วัดโป่งน้อยจึงได้รับการซ่อมแซม บูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง เป็นลำดับสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2539 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เฉลิมฉลองสมโภช 700 ปีคณะศรัทธาวัดโป่งน้อย ได้จัดงานทำบุญปอยหลวงฉลองวิหาร เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ และในโอกาสครั้งนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศให้วัดโป่งน้อย ซึ่งได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยร่มรื่นสวยงามให้เป็น “อุทยานการศึกษา” เพื่อเฉลิมฉลอง 700 ปี ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้วัดเป็นแหล่งบริการด้านการศึกษา ความรู้ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมสืบไป

ที่มา group.sri.cmu.ac.th

เทรนด์
มกราคม 2024

กิจกรรมในเชียงใหม่