คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
 • 10 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต  อำเภอ เมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
 • 053-243-072
  • เปิดทุกวัน 09:00-16:00
 • https://www.facebook.com/firstchurchcm/...
 • คริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่
 • #โบสถ์คริสเตียน #คริสตจักร #สหกิจคริสเตียน #นมัสการ #เทศนา
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.7885380, 99.0051720   (เปิดแผนที่บน Google Map) | เปิดพิกัดปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม

  กิจกรรมวันอาทิตย์
  09.00-12.00 นมัสการ/เทศนา

  นิมิตของคริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่

  “เพื่อพระองค์จะได้มีคริสตจักรที่มีสง่าราศี
  ไม่มีตำหนิริ้วรอย หรือมลทินใดๆ เลย
  แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ”
  (เอเฟซัส 5:27)

  ประวัติของคริสตจักร

  ศาสนา จารย์ดาเนียล แมคกิลวารี มิชชันนารีชาวอเมริกัน จากคริสตจักรเพรสไบทีเรียน สหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ.1868 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศข่าวดี เป็นพยานถึงพระเยซูคริสต์ และปลดปล่อยประชากรของพระเจ้าให้หลุดพ้นจากความเขลา และโรคาพยาธิ ด้วยการให้การศึกษา รักษาพยาบาล และบริการสังคม ปัจจุบันนี้คริสตจักรยังคง สืบสาน ต่อเจตนารมณ์ และทำพันธกิจแห่งการประกาศ เป็นพยานและปลดปล่อยดังกล่าวอย่างซื่อสัตย์
  คริสตจักรยังคงมุ่งเตรียมสมาชิกของคริสตจักร ทุกเพศทุกวัยให้สืบทอดเจตนารมณ์แห่งการก่อตั้งคริสตจักร ด้วยการเพิ่มพูนความเชื่อศรัทธาในพระเจ้า ความรู้ในพระวจนะเพื่อจะใช้เป็นบรรทัดฐาน ในการสานต่องานและพันธกิจของคริสตจักร ตลอดจนการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งสู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพระเยซูคริสต์ เพื่อรับใช้พระเจ้า และประชากรของพระองค์ที่ยากไร้ เจ็บป่วย พิการ อาวุโส เร่ร่อน เสียเปรียบ รับความ อยุติธรรม และประสบความทุกข์ยากลำบากทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและภัยธรรมชาติ ซึ่งกำลังเรียกร้องและร่ำไห้หาความรัก สันติสุข ความยุติธรรม และความรอด

  ที่มา facebook.com


กิจกรรม